Accountantskantoor voor het MKB

Als accountant willen wij graag samen met u werken aan een succesvolle toekomst van uw onderneming. Ook wij zijn ondernemers en vanuit onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring kunnen wij u helpen.

Specialisten in de non-profitsector

De non-profitorganisaties waar we voor werken zijn actief in verschillende sectoren, zoals welzijn, ouderenwerk, kinderopvang, vluchtelingenwerk, gezondheidszorg, sport, maatschappelijk werk, musea en zorg. Ons kantoor is gevestigd in Emmen, maar we werken voor klanten uit heel Nederland.

HD ACCOUNTANTS

HD accountants is een flexibele en veelzijdige organisatie, die zich enerzijds richt op het midden- en kleinbedrijf in Drenthe, maar daarnaast gespecialiseerd is in de begeleiding van (landelijke) non-profitorganisaties.

Reisbureaus

Diverse branches zijn verplicht om bij hun jaarrekening een beoordelingsverklaring door een accountant te laten afgeven. Voorbeeld hiervan is de reisbranche (ANVR/SGR-lid, IATA-member). De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft een grotere zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstelverklaring.

 Wist u als ondernemer in de travel/reisbranche dat bij een risicodragende reisomzet van meer dan € 3.500.000 bij de jaarrekening geen beoordelingsverklaring meer mag worden afgegeven maar een accountantsverklaring verplicht is! Hieruit blijkt dat de brancheorganisaties ook in deze tijd naar een zo hoogst mogelijke zekerheid streven.

Indienen jaarrekening
Reisbureaus die zijn aangesloten bij de SGR moeten op grond van de voorwaarden van het SGR jaarlijks hun jaarrekening inleveren. Volgens de uitvoeringsregeling van het SGR dient de volledige jaarrekening van de rechtspersoon te worden verstrekt. Met een publicatiejaarrekening wordt niet volstaan.

De jaarrekening ten behoeve van het SGR moet de volgende onderdelen bevatten:
– de balans;
– de winst- en verliesrekening;
– de toelichting en specificaties op de balans en winst- en verliesrekening;
– een beoordelingsverklaring of goedkeurende controleverklaring van een registeraccountant

HD Accountants kan beide verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratiekantoor.

Meer informatie:
Wilt u meer weten over ons kantoor of wat we voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons.

HD Accountants
Postbus 1192
7801 BD Emmen

Telefoon: 0591-700249
Mail: info@hdaccountants.nl

 

HD Accountants
Postbus 1192
7801 BD Emmen

Harold Keuter
Registeraccountant
0591-700249
info@hdaccountants.nl