Accountantskantoor voor het MKB

Als accountant willen wij graag samen met u werken aan een succesvolle toekomst van uw onderneming. Ook wij zijn ondernemers en vanuit onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring kunnen wij u helpen.

Specialisten in de non-profitsector

De non-profitorganisaties waar we voor werken zijn actief in verschillende sectoren, zoals welzijn, ouderenwerk, kinderopvang, vluchtelingenwerk, gezondheidszorg, sport, maatschappelijk werk, musea en zorg. Ons kantoor is gevestigd in Emmen, maar we werken voor klanten uit heel Nederland.

HD ACCOUNTANTS

HD accountants is een flexibele en veelzijdige organisatie, die zich enerzijds richt op het midden- en kleinbedrijf in Drenthe, maar daarnaast gespecialiseerd is in de begeleiding van (landelijke) non-profitorganisaties.

Notarissen en gerechtsdeurwaarders

Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten op grond van de regelgeving van hun beroepsorganisaties jaarlijks hun jaarrekening inleveren bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Deze jaarrekeningen moeten minimaal voorzien zijn van een beoordelingsverklaring. De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft een grotere zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstelverklaring.

Daarnaast moet u een assurance-rapport indienen waarin een uitspraak wordt gedaan over de opzet van de administratieve organisatie en interne beheersing van de organisatie.

HD Accountants kan deze verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratiekantoor.

Termijnen
Het is van belang dat de jaarstukken tijdig worden verstrekt aan het BFT. Binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar, voorzien van een beoordelingsverklaring of controleverklaring van een accountant.

Administratie
Door het BFT zijn verslagstaten vastgesteld voor de indeling van de jaarstukken en voorschriften gegeven met betrekking tot de wijze en frequentie van berekening van de bewarings- en liquiditeitspositie. De notaris is verplicht zijn administratie zodanig in te richten dat de verslaggeving conform deze staten kan geschieden. Bij het opzetten en inrichten van de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen kunnen wij een rol spelen.

Privé gegevens
Een notaris moet ook een opgave van zijn privévermogen en inkomen inzenden. Het BFT vormt zich mede op basis van deze privéstukken een beeld van de (financiële) gezondheid van de notarissen.

De inkomensstaat is eenvoudig, die volgt uit de aangifte inkomstenbelasting, maar bij de vermogensstaat ligt dat anders. In de praktijk blijken er veel onvolkomenheden. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn om een goede aanlevering te verzorgen.

Holding
Voor uw eventuele holding die buiten het kantoor c.q. de maatschap staat en waarin geen activa/passiva zijn opgenomen die normaliter op de balans van het samenwerkingsverband staan, hoeft geen beoordelingsverklaring worden afgegeven. Slechts voor de jaarrekening waarin de notarispraktijk wordt verantwoord dient (ten minste) een beoordelingsverklaring te worden afgegeven. 

 

Meer informatie:
Wilt u meer weten over ons kantoor of wat we voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons.

HD Accountants
Postbus 1192
7801 BD Emmen

Telefoon: 0591-700249
Mail: info@hdaccountants.nl

 

HD Accountants
Postbus 1192
7801 BD Emmen

Harold Keuter
Registeraccountant
0591-700249
info@hdaccountants.nl