Accountantskantoor voor het MKB

Als accountant willen wij graag samen met u werken aan een succesvolle toekomst van uw onderneming. Ook wij zijn ondernemers en vanuit onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring kunnen wij u helpen.

Specialisten in de non-profitsector

De non-profitorganisaties waar we voor werken zijn actief in verschillende sectoren, zoals welzijn, ouderenwerk, kinderopvang, vluchtelingenwerk, gezondheidszorg, sport, maatschappelijk werk, musea en zorg. Ons kantoor is gevestigd in Emmen, maar we werken voor klanten uit heel Nederland.

HD ACCOUNTANTS

HD accountants is een flexibele en veelzijdige organisatie, die zich enerzijds richt op het midden- en kleinbedrijf in Drenthe, maar daarnaast gespecialiseerd is in de begeleiding van (landelijke) non-profitorganisaties.

Curatoren, bewindvoerders en mentoren

Curatoren, bewindvoerders en mentoren moeten vanaf 1 april 2014 op basis van het Besluit van 29 januari 2014 voldoen aan het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren en hierover verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hiertoe moeten zij jaarlijks een accountantsrapportage bij de rechtbank indienen.

Deze rapportage bestaat uit twee delen:

  • De jaarrekening moet voorzien worden van een (beoordelings)verklaring.
  • Er moet een assurance-rapport ingediend worden waarin een uitspraak wordt gedaan over de opzet en bestaan van de administratieve organisatie en interne beheersing van de organisatie, dit volgens een voorgeschreven model.

Gerechtsdeurwaarders moeten de jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar indienen bij het BFT.

HD Accountants kan deze verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratiekantoor.

Toezicht
Het financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders is gericht op het waarborgen van het maatschappelijk vertrouwen dat aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn. Het toezicht is voornamelijk preventief van aard. Dit houdt in dat door het bestaan en de uitvoering van het toezicht getracht wordt te waarborgen dat de toevertrouwde gelden, ook bij een eventueel faillissement van een gerechtsdeurwaarder, gewaarborgd zijn.

Administratie
Door het BFT zijn verslagstaten vastgesteld voor de indeling van de jaarstukken en voorschriften gegeven met betrekking tot de wijze en frequentie van berekening van de bewarings- en liquiditeitspositie. De gerechtsdeurwaarder is verplicht zijn administratie zodanig in te richten dat de verslaggeving conform deze staten kan geschieden. Bij het opzetten en inrichten van de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen kunnen wij een rol spelen.

Privé gegevens
Een gerechtsdeurwaarder moet ook een opgave van zijn privévermogen en inkomen inzenden. Het BFT vormt zich mede op basis van deze privéstukken een beeld van de (financiële) gezondheid van de gerechtsdeurwaarder.

De inkomensstaat is eenvoudig, die volgt uit de aangifte inkomstenbelasting, maar bij de vermogensstaat ligt dat anders. In de praktijk blijken er veel onvolkomenheden. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn om een goede aanlevering te verzorgen.

In loondienst
De gerechtsdeurwaarder in loondienst is in de wet niet vrijgesteld van financieel toezicht. Voorts valt hij onder het tuchtrecht. Hij dient zoveel als mogelijk voldoen aan de controle-instrumenten van de Gerechtsdeurwaarderswet en zal dus inzicht in zijn privévermogen moeten geven.

Holding
Voor uw eventuele holding die buiten het kantoor c.q. de maatschap staat en waarin geen activa/passiva zijn opgenomen die normaliter op de balans van het samenwerkingsverband staan, hoeft geen beoordelingsverklaring worden afgegeven. Slechts voor de jaarrekening waarin de praktijk wordt verantwoord dient (ten minste) een beoordelingsverklaring te worden afgegeven.

Meer informatie:
Wilt u meer weten over ons kantoor of wat we voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons.

HD Accountants
Postbus 1192
7801 BD Emmen

Telefoon: 0591-700249
Mail: info@hdaccountants.nl

 

HD Accountants
Postbus 1192
7801 BD Emmen

Harold Keuter
Registeraccountant
0591-700249
info@hdaccountants.nl