Reisbureaus

Diverse branches zijn verplicht om bij hun jaarrekening een beoordelingsverklaring door een accountant te laten afgeven. Voorbeeld hiervan is de reisbranche (ANVR/SGR-lid, IATA-member). De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft een grotere zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstelverklaring.

 Wist u als ondernemer in de travel/reisbranche dat bij een risicodragende reisomzet van meer dan € 3.500.000 bij de jaarrekening geen beoordelingsverklaring meer mag worden afgegeven maar een accountantsverklaring verplicht is! Hieruit blijkt dat de brancheorganisaties ook in deze tijd naar een zo hoogst mogelijke zekerheid streven.

Indienen jaarrekening
Reisbureaus die zijn aangesloten bij de SGR moeten op grond van de voorwaarden van het SGR jaarlijks hun jaarrekening inleveren. Volgens de uitvoeringsregeling van het SGR dient de volledige jaarrekening van de rechtspersoon te worden verstrekt. Met een publicatiejaarrekening wordt niet volstaan.

De jaarrekening ten behoeve van het SGR moet de volgende onderdelen bevatten:
- de balans;
- de winst- en verliesrekening;
- de toelichting en specificaties op de balans en winst- en verliesrekening;
- een beoordelingsverklaring of goedkeurende controleverklaring van een registeraccountant

HD Accountants kan beide verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratiekantoor.

 

 

Meer informatie:

Wilt u meer weten over ons kantoor of wat we voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons.

HD Accountants
Zuidbargerstraat 148
7812 AL Emmen

Postbus 1192
7801 BD Emmen

Telefoon: 0591-700249
Mail: info@hdaccountants.nl